Saga Oseberg – fyll ut skjema eller ring oss 🙂

Rokonkurranse
Du får også utløp for konkurranseinnstinktet ditt om bord i Saga Oseberg, blant annet gjennom forskjellige rokonkurranser

Ole Morten Jørvum
Event manager
Tel: 454 38 694
e-post: ole.morten@sagaoseberg.no

Navn *
E-post *
Firma/organisasjon 
Emne *
Informasjon om ønsket arrangement, dato, varighet, klokkeslett, antall, etc *
 Legg inn koden
*
  

  Vilkår

Vår visjon

Stiftelsen Oseberg Vikingarv het tidligere Stiftelsen Nytt Osebergskip og ble etablert i 2005 med formål å bygge en arkeologisk kopi av verdens vakreste vikingskip. På bakgrunn av erfaringene med ”Saga Oseberg” startet en ny fase i Stiftelsens utvikling. Følgende visjon ble etablert i 2016:

Oseberg vikingarv skal etablere og drifte et internasjonalt anerkjent Senter for Kompetanse, Forskning og Formidling omkring Vestfolds unike Vikingarv

Senteret skal synliggjøre Vestfold nasjonalt og internasjonalt som verdens fremste vikingtidsdestinasjon.

Senteret skal være anerkjent for sin Kompetanse innen arkeologisk kopiering og rekonstruksjon av skip, gjenstander og tekstiler funnet i Vestfold, samt være en spydspiss innen Forskninggjennom aktiv vikingskipsbygging, -bruk og –drift i tillegg til håndverks- og tekstilarbeider.

Formidlingen skal skje gjennom synlige og genuine aktiviteter, kombinert med tilbud om publikumsdeltagelse i både arbeid og opplevelser på land og til vanns.

Visjonen skal nås i tett samarbeid med myndigheter, faginstanser i inn- og utland, samt beslektede frivillige aktører.